+371 67333370

Vienošanās noteikumi

Vienošanās noteikumi

      Šie noteikumi tiks attiecināti uz visiem preču iepirkumiem mūsu mājas lapas www.tea-shop.lv, www.superfood.lv, www.tejnica.com  mazumtirdzniecības sadaļā, ja Jūs izdarīsiet pasūtījumu tiešsaistē vai pa e-pastu. Lūdzu, izlasiet šo dokumentu uzmanīgi un izdrukājiet vai lejupielādējiet to pirms pasūtījuma izdarīšanas. Šie noteikumi var mainīties, tāpēc atkārtoti pārbaudiet tos katra nākošā pirkuma izdarīšanas laikā.

Jūsu vienošanās ar mums

      Mēs Jūsu pasūtījumu apstiprinām (vai sniedzam citu atbildi) visīsākajā laikā - pa e-pastu (ja Jūsu pasūtījums izvietots tiešsaistē), vai pa telefonu. Juridiskas saistības nesoša vienošanās ir spēkā no mirkļa, kad mēs pieņemam Jūsu pasūtījumu un saņemam maksājumu no Jūsu kredīt/debet kartes vai tiekot ieskaitītai mūsu bankas kontā summai, Jūsu pasūtījuma, kā arī visu papildus izdevumu apmaksai.
Ja Jūs izvēlaties kā piegādes veidu Pašpiegādi, vienošanās iegūst juridisku spēku vienīgi pēc preces apmaksas tieši veikalā un mūsu veikala kases čeka saglabāšanas.
 
Piegāde
 
     Mēs īstenojam vietēju un starpvalstu preču piegādi. Sīkāk ar informāciju par Pasta piegādi Jūs varat iepazīties sadaļā “Informācija par piegādi”. Populārākie mūsu produkti, kuri atrodas mūsu noliktavā, var tikt Jums piegādāti pašā īsākajā laikā. Atsevišķas preces var nebūt noliktavā pietiekamā daudzumā un, ja mums radīsies kādas grūtības ar šo preču piegādi, mēs sazināsimies ar Jums, lai informētu par notiekošo un piedāvāsim alternatīvus risinājumus.
     Visas preces tiek piegādātas atkarībā no to pieejamības. Mēs varam garantēt preces piegādi vienīgi līdz brīdim, kamēr noliktavā atrodama kaut viena preces vienība. Ja pasūtītās preces jebkādu iemeslu dēļ noliktavā trūkst, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim tādas pašas kvalitātes preces par iespējami līdzīgu cenu. Mēs centīsimies piegādāt pasūtījumu laikā, bet dažkārt mēs nevaram kontrolēt preču piegādes kļūdas un kavēšanos. Jebkuri termiņi, kurus mēs norādām preču piegādei, ir aptuveni un mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida kaitējumu, tēriņiem vai zaudējumiem, kuri varētu rasties piegādes kavēšanās dēļ.
Jebkādiem bojājumiem, kas radušies transportējot, preces iztrūkumam vai neatbilstībai pasūtītajam, jābūt norādītiem pavadzīmē un īpašā pasta aktā preci saņemot.
     Pārliecinieties, lūdzu, ka esat rūpīgi pārbaudījuši savas preces ārēju veselumu, pareizu skaitu, precīzu atbilstību pasūtītās preces nosaukumam un derīguma termiņu vai citu trūkumu esamību saņemot preci, nekavējoties. Ja Jūs pamanīsiet defektu vēlāk, kādu laiku pēc piegādes, Jums noteikti vajadzētu sazināties ar mums 7 dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas un sniegt pilnīgu informāciju par radušos problēmu, lai mēs varētu atrast atbilstošu risinājumu.
 
Ja Jūsu sūtījums pazudis
 
     Ja Jūsu sūtījums pazudis ceļā, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai Jūsu vārdā izsekotu tā pārvietošanos pie pārvadātāja. Mēs norādīsim uz iesaiņojuma apdrošināšanas dokumentus, ja pasūtījumā iekļauta sūtījuma apdrošināšana. Ja sūtījums bijis apdrošināts, prece tiks izsūtīta no jauna vai apmainīta pret naudu pēc tam, kad nosūtītājs būs konstatējis tās pazušanu. Šī fakta konstatēšana var aizņemt līdz 30 un vairāk darba dienām, atkarībā no transportētāja. Lai novērstu krāpniecību, preces apmaiņa nenotiks un preces vērtība netiks atlīdzināta, kamēr tās pārvadātājs vai mēs nebūsim pieņemuši galējo lēmumu par Jūsu sūtījuma statusu.
 
Bojāta prece
 
     Ja Jūs saņemat preci bojātā stāvoklī, lūdzu saņemot ierakstiet to pavadzīmē un, lūdzu, paziņojiet mums pa telefonu, e-pastu vai vēstulē jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 7 dienas pēc preces saņemšanas.
     Svarīgi! Pārbaudiet Jūsu pasūtījumu saņemot to pastā. Atveriet sūtījumu pasta darbinieka klātbūtnē un pamanot bojājumus vai iztrūkumu, sastādiet kopā ar pasta darbinieku atbilstošu aktu. Turpmāk tieši šis akts tiks lietots kā oficiāls dokuments par pasūtītās preces iztrūkumu vai bojājumu.
 
 
Prece, kas neatbilst pasūtītajam/nepareizs preces skaits
 
     Tā ir Jūsu atbildība, ja Jūs esat saņemot preci ar parakstu apstiprinājis preces skaita atbilstību. Preci saņemot arī jāpārliecinās, ka esat saņēmis pareizo preci, kas atbilst Jūsu pasūtījumam. Ja Jūs konstatēsiet, ka esat saņēmis nepareizu preci vai nepareizā skaitā, Jums jāizdara atbilstošs ieraksts pavadzīmē saņemot sūtījumu. Tāpat, Jums tas jāpaziņo mums pa telefonu, e-pastu vai vēstulē ne vēlāk kā 7 dienas pēc sūtījuma saņemšanas. Pievērsiet uzmanību: nelietojiet preci, ja tā ir bojāta. Tā tiks uzskatīta par preces pieņemšanu un prece nevarēs tikt atgriezta vai apmainīta. Ja esat saņēmis bojātu vai nekvalitatīvu preci vai preci, kas neatbilst Jūsu pasūtījumam, tā ir apmaināma uz mūsu vai pārvadātāja rēķina.
     Svarīgi! Preces saņemšanas datums ir datums, kad tikusi parakstīta pasta izziņa par preces saņemšanu.
 
Ja Jūsu pasūtījums tiek atcelts
 
     Pastāv norakstīšanas/papildināšanas maksa 20% apmērā, ja jūs pieņemat lēmumu atcelt savu pasūtījumu pēc tam, kad esat to jau apstiprinājis un, ja tas nav saistīts ar mūsu kļūdu. Šī samaksa sedz mūsu izdevumus par naudas pārskaitīšanu uz/no kredītkartes, bankas operāciju izdevumus, apmaksas sistēmu komisijas procentus un administratīvos izdevumus. Ja mēs izlemsim atcelt pasūtījumu kādu iemeslu, piemēram ilgstošas pasūtītās preces nepietiekamības noliktavā dēļ, Jums nebūs jāsedz jebkādi atcelšanas/ papildināšanas izdevumi.
     Saskaņā ar attālinātas tirdzniecības noteikumiem, Jums pienākas Atteikšanās Periods, kura laikā Jums ir iespēja pārtraukt spēkā esošo vienošanos 7 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Ar noteikumu, ja prece netiek izmantota un tai jātiek nosūtītai mums tādā pašā stāvoklī kādā tā tikusi saņemta. Jūs varat atgriezt preci vai pieprasīt mums to savākt, bet, jebkurā gadījumā šīs preces pārvietošanas izdevumus sedzat Jūs. Ja mēs saņemsim tikai daļu no preces vai preci stāvoklī, kas neatbilst tam, kādā tā bija izsūtīta Jums vai iztrūkstot kādām tās sastāvdaļām, mēs ieturēsim saprātīgu summu mūsu izdevumu segšanai, vai atgriezīsim preci Jums, ja tā būs nederīga otrreizējai pārdošanai.
     Pievērsiet uzmanību, mēs nevaram pieņemt atpakaļ preci, kas speciāli izgatavota/pasūtīta Jums.
     Pilnīga atgriešana. Ja mēs atklāsim, ka atgrieztā prece nav tās oriģinālajā iesaiņojumā un precei trūkst kādu tās sastāvdaļu vai komponenšu, mēs veiksim atgriešanu un ņemsim samaksu savu izdevumu segšanai.
     Sūdzību izskatīšanas procedūra. Ja īstenosies tie retie gadījumi, kad Jūs vēlētos iesniegt sūdzību, lūdzu sazinieties ar mums. Tad mēs pilnā apjomā izskatīsim radušos situāciju un sazināsimies ar Jums 5 darba dienu laikā pēc vēstules saņemšanas.
 
 
Produkta apraksts
 
     Mēs esam darījuši visu iespējamo lai maksimāli precīzi attēlotu mūsu produkcijas, kura izvietota šajā mājas lapā, krāsas. Tomēr mēs nevaram nodrošināt, ka krāsu attēlojums Jūsu monitorā precīzi atbildīs faktiskajai produkta krāsai. Kaut arī mēs cenšamies būt maksimāli korekti attiecībā uz mūsu piedāvātās produkcijas krāsu, svaru un izmēru, tie var nedaudz atšķirties no ideālajiem. Attēlus mūsu mājas lapai ir izsnieguši preces piegādātāji un i ražotāji, izgatavojis mūsu fotogrāfs vai arī tie iegūti no publiski pieejamiem avotiem. Mēs nevaram garantēt attēlu precizitāti un uzticamību. Foto mūsu mājas lapā izvietoti vienīgi ar mērķi sniegt aptuvenu preces aprakstu. Pilnīgu detalizētu specifikāciju iespējams saņemt vienīgi no ražotāja vai tā mājas lapā. Mēs preci piegādājam tādu, kādu to saņemam no ražotāja.
 
 
Privātuma paziņojums
 
     Mēs ar cieņu izturamies pret Jūsu personīgo informāciju. Visas ziņas, kas savāktas šajā mājas lapā, tiks uzglabātas stingri konfidenciāli un netiks pārdotas, atkārtoti izmantotas, izīrētas vai aizdotas trešajam personām! Jebkura informācija, kuru Jūs sniegsiet, tiks saglabāta īpaši uzmanīgi un netiks izmantota veidā, kam Jūs nepiekristu. Ja Jums rodas kādas neskaidrības vai jautājumi, lūdzu zvaniet vai rakstiet mums.

 

ILLUSEUM SIA,

LV40003683838

Juridiskā adrese:

Damradi6, Damradi, Olaines nov., Latvija, LV -2127

 
Pierakstīties jaunumiem:

Noklikšķinot uz pogas "Abonēt", es dodu piekrišanu personas datu apstrādei.

markerLocate Us on Map